Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania — przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Rozumiem
Close
Polityka cookies
1. Serwis адрес сайта nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: HOLA Monika Bronikowska, ul. Pancerz 18A, 05-092 Łomianki.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszego dokumentu, prosimy o skontaktowanie się z nami.
RB ARCHITECTS
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
RB ARCHITECTS SP. Z O.O.
Od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego RB Architects Sp. z o.o. przedstawia Państwu następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej zwane RODO).

1. RB Architects Sp. z o.o. –
administrator Państwa
danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest RB Architects Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ul. Kaliny Jędrusik 7 lok. U5, 01-748 Warszawa (dalej zwana RB Architects). Dane kontaktowe RB Architects to: office@rb-architects.pl, tel: +48 796 700 170.
2. Rodzaje przetwarzanych
danych osobowych
W ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy następujące rodzaje Państwa danych osobowych:

 • na potrzeby świadczenia przez nas usług na rzecz Klientów w branży architektonicznej - imię i nazwisko, dane z dowodu osobistego – poza stanem cywilnym i wizerunkiem, dane spółek, maile, telefony, nr KW, nr działek, nr rachunków bankowych, nip, regon
 • na potrzeby nabywania towarów i usług w ramach prowadzonej działalności - imię, nazwisko, adres wykonywania działalności zawodowej lub adres zamieszkania, nr NIP, nr rachunku bankowego podmiotu dostarczającego do Spółki towary lub usługi
 • na potrzeby współpracy z projektantami branżowymi i innymi podwykonawcami - imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności zawodowej, nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, e-mail, telefon,
 • na potrzeby rekrutacji nowych pracowników - imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, edukacja, doświadczenie zawodowe, telefon kontaktowy, e-mail, wizerunek
 • na potrzeby prowadzenia dokumentacji kadrowej - mię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, nr rachunku bankowego, e-mail, telefon
 • na potrzeby windykacji należności - imię, nazwisko, adres wykonywania działalności zawodowej lub adres zamieszkania, nr NIP, nr rachunku bankowego

RB Architects nie przetwarza szczególnych kategorii Państwa danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) i nie stosuje profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4RODO, tj. nie dokonuje oceny Państwa czynników osobowych dla sporządzenia prognoz określonego Państwa zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu przetwarzania danych osobowych.
3. Cele przetwarzania
Państwa danych osobowych
RB Architects przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:


 • zawarcia, wykonywania lub rozwiązania z Państwem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie
 • prowadzenia bieżącej dokumentacji finansowo-księgowej RB Architects
 • prowadzenia bieżącej korespondencji z Klientami, kontrahentami i innymi podmiotami
 • obsługi prawnej RB Architects związanej z dochodzeniem należności
 • działalności biurowej RB Architects, co w szczególności obejmuje korespondencję z Państwem oraz odbiorcami Państwa danych osobowych
 • utrzymywania, wyświetlania strony internetowej RB Architects (rb-architects.pl; https://www.facebook.com/rbarchitectspl) lub Państwa komunikacji z RB Architects za pośrednictwem tej strony internetowej. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Państwa zgody (wyrażonej poprzez wysłanie formularza kontaktowego) lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego


Ponadto RB Architects przetwarza Państwa dane osobowe w następujących, drugorzędnych celach:

 • archiwizacji danych
 • audytów wewnętrznych w firmie
 • badań statystycznych prowadzonych na potrzeby własne lub przez powołane do tego organizacje, działające na podstawie i w granicach obowiązującego prawa
4. Podstawa prawna
przetwarzania Państwa
danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:


 • W zakresie działań zmierzających do zawarcia z Państwem umowy, w szczególności w zakresie kontaktowania się z Państwem w tym celu, podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes RB Architects (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • W zakresie nawiązania przez Państwa kontaktu za pośrednictwem strony internetowej RB Architects, zawierania z Państwem umowy, wykonywania umowy, umocowania RB Architects do działania w Państwa imieniu przed organami administracji publicznej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w wypadku dochodzenia przez RB Architects roszczeń będących przedmiotem umowy również prawnie uzasadniony interes RB Architects (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • W zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej, takich jak cookies, jak również przetwarzania danych osobowych pracowników RB Architects, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)


5. Odbiorcy Państwa
danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 • które są upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania czynności wynikających z zawartej z Państwem umowy lub dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu RB Architects
 • którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,

W szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych są: organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy administracji publicznej prowadzące zasoby geodezyjne i kartograficzne, firmy pocztowe i kurierskie, firma prowadząca działalność księgową, firma sprawująca obsługę informatyczną, sądy, kancelaria prawna.

6. Czas, przez który RB Architects
będzie przetwarzać Państwa dane osobowe
Czas, przez który RB Architects będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Mając powyższe na uwadze przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z:

 • umową – przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, jakie mogą wynikać z umowy
 • Państwa zgodą - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody
 • danymi archiwalnymi – po wykonaniu umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy lub dłuższy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, procesu lub postępowania, a w przypadku wielu postępowań – od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich
 • orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane przez 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
7. Państwa uprawnienia w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
 • Mają Państwo prawo żądania od RB Architects dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez RB Architects, a w wypadku istnienia uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw lub wolności, RB Architects poinformuje Państwa o przyczynach nieuwzględnienia sprzeciwu
 • Mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym dla RB Architects. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. RB Architects może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie
 • W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia, w przypadku niepodania przez Państwa żądanych danych osobowych RB Architects nie zawrze z Państwem umowy
 • Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
 • W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu RB Architects konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania.
8. Organ nadzoru
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez RB Architects narusza postanowienia RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zostaw swój telefon,

a my skontaktujemy się z Tobą!
Możesz też do nas zadzwonić:
+48 796 700 170
Zamów projekt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RB architects z siedzibą w Warszawie Ul. Kaliny Jędrusik 7 lok. U5, 01-748, w celu świadczenia usług w ramach newslettera
Zamów projekt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RB architects z siedzibą w Warszawie Ul. Kaliny Jędrusik 7 lok. U5, 01-748, w celu świadczenia usług w ramach newslettera
Made on
Tilda